PRIVACY POLICY

Privacy Policy of autimatic.be
This Application collects some Personal Data from its Users.

Owner and Data Controller

Autimatic N.V.
| Philippe Saveryslaan 310,
9140 Temse

Owner contact email: [email protected]

Soorten verzamelde gegevens

Among the types of Personal Data that this Application collects, by itself or through third parties, there are: Cookies; Usage Data; first name; last name; phone number; email address.
Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this privacy policy or by specific explanation texts displayed prior to the Data collection.
Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when using this Application. Unless specified otherwise, all Data requested by this Application is mandatory and failure to provide this Data may make it impossible for this Application to provide its services. In cases where this Application specifically states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate this Data without consequences to the availability or the functioning of the Service. Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the Owner. Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Application or by the owners of third-party services used by this Application serves the purpose of providing the Service required by the User, in addition to any other purposes described in the present document and in the Cookie Policy, if available.
Users are responsible for any third-party Personal Data obtained, published or shared through this Application and confirm that they have the third party’s consent to provide the Data to the Owner.

Wijze en plaats van de verwerking van de gegevens

Methoden van verwerking
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeautoriseerde vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De verwerking van de Gegevens gebeurt met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en werkwijzen die strikt gerelateerd zijn aan de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde typen verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals technische dienstverleners van derden, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Juridische grondslag voor de verwerking
De Eigenaar mag Persoonlijke Gegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Volgens sommige wetgevingen mag de Eigenaar Persoonlijke Gegevens verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een andere van de volgende juridische gronden. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonlijke Gegevens onderworpen is aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving;
 • Het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar onderworpen is;
 • Verwerking heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van een officiële bevoegdheid die aan de Eigenaar is verleend;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.
 • In elk geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke juridische grondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonlijke Gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt op de bedrijfslocaties van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking betrokken zijn zich bevinden.
Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen gegevensoverdrachten het overdragen van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Voor meer informatie over de plaats van verwerking van dergelijk overgedragen Gegevens kunnen Gebruikers de sectie raadplegen die details bevat over de verwerking van Persoonlijke Gegevens.
Gebruikers hebben ook het recht om te weten wat de juridische basis is van Gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die wordt beheerst door internationaal openbaar recht of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.
Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij de Eigenaar via de informatie die in de contactsectie is verstrekt.

Bewaartermijn
Persoonlijke Gegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Dus:

 • Persoonlijke Gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
 • Personal Data collected for the purposes of the Owner’s legitimate interests shall be retained as long as needed to fulfil such purposes. Users may find specific information regarding the legitimate interests pursued by the Owner within the relevant sections of this document or by contacting the Owner.

De Eigenaar mag toestemming hebben om Persoonlijke Gegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonlijke Gegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonlijke Gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden uitgeoefend na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Analytics, Contact opnemen met de Gebruiker en het Tonen van inhoud van externe platforms.
Gebruikers kunnen verdere gedetailleerde informatie vinden over deze doeleinden van verwerking en over de specifieke Persoonlijke Gegevens die voor elk doel worden gebruikt, in de respectievelijke secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over het verwerken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:
Analytics
De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.
Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
Persoonlijke Gegevens verzameld: Cookies; Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacy Shield.

Contact opnemen met de Gebruiker
Contactformulier (deze Applicatie)
Door het contactformulier in te vullen met hun Gegevens, machtigt de Gebruiker deze Applicatie om deze details te gebruiken om te reageren op aanvragen voor informatie, offertes of enig ander soort verzoek zoals aangegeven in de kop van het formulier.
Persoonlijke Gegevens verzameld: e-mailadres; voornaam; achternaam; telefoonnummer.

Weergave van inhoud van externe platformen
Dit type dienst stelt je in staat om inhoud die gehost wordt op externe platformen direct vanaf de pagina's van deze Applicatie te bekijken en ermee te interageren.
Dit type dienst kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waar de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer Gebruikers deze niet gebruiken.

Leadinfo:
We maken gebruik van de leadgeneratiedienst aangeboden door Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. Deze dienst herkent bedrijfsbezoeken aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons gerelateerde openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om transparantie te bieden over hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Het hulpmiddel verwerkt domeinen uit ingevoerde formuliergegevens (bijv. "leadinfo.com") om IP-adressen te koppelen aan bedrijven en om zijn diensten te verbeteren. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/nl/opt-out heeft u de mogelijkheid om u af te melden. In het geval van afmelding zal uw data niet langer door Leadinfo worden gebruikt.

Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts is een lettertype-visualisatiedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, waardoor deze Applicatie inhoud van dit type op zijn pagina's kan opnemen.

Persoonsgegevens verzameld: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.
Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacy Shield.

The rights of Users

Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the Owner.
In particular, Users have the right to do the following:

 • Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent to the processing of their Personal Data.
 • Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated section below.
 • Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
 • Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or corrected.
 • Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
 • Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of their Data from the Owner.
 • Receive their Data and have it transferred to another controller. Users have the right to receive their Data in a structured, commonly used and machine-readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the processing is based on the User’s consent, on a contract which the User is part of or on pre-contractual obligations thereof.
 • Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

Details about the right to object to processing
Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such processing by providing a ground related to their particular situation to justify the objection.
Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes, they can object to that processing at any time without providing any justification. To learn, whether the Owner is processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections of this document.

How to exercise these rights
Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as possible and always within one month.

Cookie Policy

This Application uses Cookies. To learn more and for a detailed cookie notice, the User may consult the Cookie Policy.

Additional information about Data collection and processing

Legal action
The User’s Personal Data may be used for legal purposes by the Owner in Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this Application or the related Services.
The User declares to be aware that the Owner may be required to reveal personal data upon request of public authorities.

Additional information about User’s Personal Data
In addition to the information contained in this privacy policy, this Application may provide the User with additional and contextual information concerning particular Services or the collection and processing of Personal Data upon request.

System logs and maintenance
For operation and maintenance purposes, this Application and any third-party services may collect files that record interaction with this Application (System logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this purpose.

Information not contained in this policy
More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Owner at any time. Please see the contact information at the beginning of this document.

How “Do Not Track” requests are handled
This Application does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third-party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy policies.

Changes to this privacy policy
The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this page and possibly within this Application and/or – as far as technically and legally feasible – sending a notice to Users via any contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom.

Should the changes affect processing activities performed on the basis of the User’s consent, the Owner shall collect new consent from the User, where required.

Definitions and legal references
Personal Data (or Data)
Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification number — allows for the identification or identifiability of a natural person.

Usage Data
Information is collected automatically through this Application (or third-party services employed in this Application), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use this Application, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server’s answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path followed within the Application with special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the User’s IT environment.

User
The individual using this Application who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.

Data Subject
The natural person to whom the Personal Data refers.

Data Processor (or Data Supervisor)
The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes Personal Data on behalf of the Controller, as described in this privacy policy.

Data Controller (or Owner)
The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal Data, including the security measures concerning the operation and use of this Application. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Application.

This Application
The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.

Service
The service provided by this Application as described in the relative terms (if available) and on this site/application.

European Union (or EU)
Unless otherwise specified, all references made within this document to the European Union include all current member states to the European Union and the European Economic Area.

Cookies
Small sets of data stored in the User’s device.

Legal information
This privacy statement has been prepared based on provisions of multiple legislations, including Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).
This privacy policy relates solely to this Application, if not stated otherwise within this document.

Latest update: August 22, 2023